Marketingový & produktový manažér

Na hruškách

Marketingový manažment som vyštudoval na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku. V roku 2024 som ukončil polročné štúdium digitálneho marketingu na Digitálnej univerzite, vďaka ktorému som si ešte viac prehĺbil znalosti zo sveta marketingu.

Zo skúsenosti viem, že každý si pod slovom marketing predstavuje niečo iné. Pre niekoho sú to grafické práce, správa sociálnych sietí či webu, pre iného má pojem marketing hlbší význam, chápe ho v širších súvislostiach a rozumie pojmu marketingová stratégia.

S marketingom sa v rôznych formách stretávam prakticky v celom svojom pracovnom živote. Či už od jeho najjednoduchšej formy ako grafickej tvorby plagátu či billboardu, cez správu sociálnych sietí a webu až po realizáciu marketingových kampaní alebo nastavenie marketingovej stratégie.

Ako marketingový a produktový manažér mám za sebou:

  • tvorbu, realizáciu a marketingovú kampaň projektov: Pomôžte nám pomôcť 2020 a 2021, Fotoruža 2021 a 2022, Vianočné trhy 2019
  • spoluúčasť na projektoch: Fullove dni 2019 – 2021, Ružomberčania fotografujú (20172022)
  • účasť v tíme primátorského kandidáta v komunálnych voľbách 2022
  • marketingovú činnosť a prezentácia periodika RK Magazín na lokálnom trhu,
  • tvorbu marketingovej stratégie reštaurácie Familiya v Ružomberku (spolupráca s MBK Ružomberok, OOCR Región Liptov, TMR, ubytovacími zariadeniami na Liptove, zavedenie lokálnej e-member card,..)
  • spolupráca s reklamnými agentúrami Komplot, Engrams,..
  • správu sociálnych sietí či webu pre rôzne spoločnosti
  • tvorbu propagačných materiálov

Pracoval, resp. spolupracoval som s rôznymi spoločnosťami:

Ako marketingový manažér viem Vašej spoločnosti ponúknuť mix služieb – od tých najjednoduchších (správa sociálnych sietí, tvorba a správa webu, grafické práce, fotografické služby) až po tie sofistikovanejšie (kompletná marketingová kampaň a stratégia). Viac o mojej pracovnej kariére sa dozviete v priloženom životopise: