Kresťanstvo

Modlitba

Tematika kresťanstva je mi natoľko blízka, že sa z nej stal dlhodobý fotoprojekt, ktorému sa venujem priebežne už niekoľko rokov. Moje fotografie s touto špecifickou tematikou ponúkajú autentický a hlboký pohľad na rôzne aspekty kresťanskej viery a tradícií.

Moje rodné mesto Ružomberok a jeho okolie sa v minulosti dali označiť za jednu z bášt kresťanstva, čo ma určite ovplyvnilo a inšpirovalo pri vytváraní tohto projektu. Moje fotografie zachytávajú nielen architektonické a historické pamiatky súvisiace s kresťanstvom, ale aj hlbokú duchovnú atmosféru, ktorá je pre mňa zdrojom nekonečnej inšpirácie

You might be interested in …